O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w obecnej siedzibie rozpoczęło działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą w roku 1988. Od roku 2008 funkcję dyrektora pełni Pani Ewa Fiłyk.

Na przedszkole składa się osiem grup przedszkolnych (sześć z nich mieści się w Pogorzeli, a dwie kolejne w oddziale w Głuchowie). Dzieci w „Raju Psotników” mogą się bawić, zdobywać wiedzę, nabywać umiejętności na różnych płaszczyznach w godzinach 6:30 – 15:30 (w Głuchowie 7:30 – 12:30). W naszej placówce oferujemy idealne warunki do rozwoju dzieci. Działamy zgodnie z podstawą programową MEN. Każdego roku nasza kadra realizuje różnorodne projekty o zasięgu ogólnopolskim, a czasem też międzynarodowym. W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy: Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”; projekt edukacyjny „Nasi Sławni Rodacy”; innowację pedagogiczną „Mali Einsteini”.

Naszą misję mogą podsumować w doskonały sposób słowa pedagoga o wielkim sercu – Janusza Korczaka:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może pomóż.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

W związku z apelem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o upowszechnienie informacji o pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz o łatwym dostępie do osób pracujących w  poradni informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu pracuje stacjonarnie, realizując swoje zadania, jak dotychczas prowadzimy diagnozę, wszystkie terapie i wczesne wspomaganie rozwoju. W ograniczonym zakresie realizujemy zadania na terenie szkół i przedszkoli.

Poradnia działa w trybie stacjonarnym, pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 19.00, a w piątki do 15.00.  Numery telefonów: 65 572 06 97 i 65 572 31 77 i link do naszej strony internetowej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Skip to content