Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

„Z darami natury świat nie jest ponury”

Smerfy biorą udział w III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury” realizowanego jako innowacja pedagogiczna.

Naszym zadaniem jest zrealizowanie 5 zadań z 20 zaproponowanych do wykonania. Innowacja ma zapewnić wysoką, jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Głównym jej celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Innowacja zakłada, iż dzieci poszerzą świadomość ekologiczną, rozbudzą wrażliwość na piękno przyrody i nauczą się wykorzystywać dary natury w codziennym życiu jako pomoce naukowe lub zabawki.

Skip to content