Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

Innowacje i projekty

NASI SŁAWNI RODACY

W procesie wychowawczo-dydaktycznym bardzo ważne miejsce zajmuje rozwijanie uczucia przywiązania do Ojczyzny i dumy z bycia Polką, Polakiem. Chcemy to robić rozbudzając ciekawość poznawczą i kreatywność dzieci w zdobywaniu wiedzy o Polsce i Polakach.

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci z wybranymi postaciami sławnych Polaków (Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Mikołaj Kopernik, Maria Curie-Skłodowska, Adam Małysz i Kamil Stoch, Robert Lewandowski)
 • kształtowanie świadomości narodowej: jestem Polką, jestem Polakiem
 • krzewienie postawy patriotycznej przez poznawanie sylwetek sławnych Polaków

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • wie w jakim kraju mieszka i jakiej jest narodowości
 • rozumie słowo patriotyzm
 • zna wybrane postacie sławnych Polaków i wie czym się wsławili
 • potrafi zdobywać wiadomości

Realizacja projektu:

1. Postawienie dzieciom pytań badawczych np.

 • Kogo nazywamy sławnym?
 • Czy znacie sławnych Polaków?
 • O kim chcielibyście się więcej dowiedzieć?
 • Gdzie poszukamy wiadomości o sławnych Polakach?

2. Wybór jednej postaci sławnego Polaka i zdobywanie wiadomości o nim przez dzieci wraz z wychowawcą (literatura, filmy, Internet, rozmowy z członkami rodziny i innymi ludźmi z lokalnego środowiska).

3. Opracowanie zebranych wiadomości w formie inscenizacji, prezentacji multimedialnej, tańca i innych form.

4. Przedstawienie zebranych wiadomości pozostałym grupom w przedszkolu (raz w miesiącu).

Podsumowanie projektu (kwiecień): Wykonanie przez poszczególne grupy plakatu o wybranej przez siebie postaci sławnego Polaka i zorganizowanie wystawy dla rodziców.

W roku szkolnym 2019/2020 grupy przedszkolaków przedstawiły sylwetki: Roberta Lewandowskiego, Kamila Stocha i Adama Małysza, Mikołaja Kopernika oraz Juliana Tuwima. Projekt będzie kontynuowany w bieżącym roku szkolnym, ponieważ nie został ukończony z powodu przejścia w marcu na nauczanie zdalne.

W roku szkolnym 2020/2021 kolejne grupy przedstawią sylwetki: Jana Pawła II, Fryderyka Chopina, Jana Brzechwy, Marii Curie-Skłodowskiej i Wisławy Szymborskiej. Dzieci jednak nie będą prezentować kolegom przedstawień (inscenizacji) na żywo. Przygotowane występy nauczycielki nagrają i przekażą do obejrzenia pozostałym grupom przedszkolaków.

Innowacja pedagogiczna
„Mali Einsteini”

„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze – czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”
(z „Gawędy Mateusza”) C. Freinet

Innowacja pedagogiczna „Mali Einsteini” została wybrana przez nasze przedszkole, ponieważ zauważyliśmy, że dzieci są ciekawe świata. Cieszy ich proces poznawczy, uwielbiają zadawać pytania i rozwiązywać problemy. Program ten jest pełen przeróżnych doświadczeń, które po przez „magię” wprowadzają dzieci w świat nauki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i ochotą biorą czynny udział w przeprowadzaniu doświadczeń. Mają okazję zagłębić tajniki żywiołów: wody, ognia i powietrza. Każdego miesiąca poznają nowe zagadnienia związane ze światem nauki. Ważny jest każdy element przeprowadzanego doświadczenia nie tylko efekt końcowy ale – samo działanie, które ten efekt wywołało. Prowadzone w ten sposób zajęcia dostarczają dzieciom wielu nowych doświadczeń, emocji i przeżyć.

Celem tej innowacji jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów oraz rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo
w zajęciach badawczych.

Skip to content