Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

ZADANIA ROCZNE 2023/2024

*** ZADANIE ROCZNE Przedszkola Samorządowego „Raj Psotników” na rok szkolny 2023/24 realizowane przez grupy Biedronki i Słoneczka

„Tajemnice moich rąk”

Ręce to nasz kontakt ze światem – o ich znaczeniu mówi Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta. Siła i gracja rąk znamionują ludzi stabilnych i zakorzenionych w życiu, którzy potrafią wykorzystać dane im talenty i czas. Bo ręce to narzędzie głowy i serca. Służą do pracy, ale są też niezastąpionym kanałem kontaktu ze światem.

Cel główny:

Poprawa sprawności motorycznych , zarówno w zakresie motoryki małej, jak i dużej.

Cele szczegółowe:

 1. Usprawnianie motoryki małej, precyzyjnych ruchów rąk i zręczności.
 2. Usprawnianie motoryki dużej w zakresie sprawności, koordynacji, równowagi.
 3. Zachęcanie do twórczego działania, rozwijania wyobraźni i wspólnej zabawy.
 4. Poznanie budowy własnego ciała.

5.Dbanie o zdrowie i aktywność fizyczną.

 1. Doskonalenie zręczności, koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 2. Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 3. Doskonalenie czynności samoobsługowych (mycie i wycieranie rąk).

Zadania:

 • „Moja prawa i lewa ręka” – budowa ciała, lateralizacja, pojęcia prawa- lewa, przeliczane palców.
 • Nauka chwytu pęsetowego i trójpalcowego oraz doskonalenie siły chwytu.
 • „Wyginam śmiało ciało” – zabawy ruchowe i przy muzyce.
 • „Dotykam, badam, poznaję” – zabawy badawcze.
 • „Ręce trzeba myć, żeby zdrowy być” – dbałość o codzienną higienę.
 • Zabawy z pantomimiczne.
 • Zabawy paluszkowe.
 • „Nietypowe zabawki” – guziki, makaron, mąka itp.
 • Ćwiczenia doskonalące orientację w położeniu przedmiotów w przestrzeni i kierunku ruchu prawo-lewo.
 • Poznanie przysłów i powiedzeń o rękach.
 • „Cudowne ręce” – zabawy sensoryczne, zabawy plastyczne palcami.
 • Dzień mycia rąk – 15 październik, dzień guzika -12 grudzień, dzień teatru – 27 marca, dzień zdrowia -17 kwietnia, dzień tańca – 29 kwietnia.

Spodziewane efekty:

Dziecko:

– zna budowę swojego ciała,

– rozróżnia strony prawa-lewa,

– przelicza palce w miarę swoich możliwości,

– poznaje chwyt pęsetowy i trójpalcowy,

– uczestniczy w zabawach ruchowych, teatralnych, badawczych, paluszkowych, sensorycznych, plastycznych, przy muzyce,

– dba o codzienną higienę,

– poznaje różne możliwości wykorzystania nietypowych przedmiotów,

– zna przysłowia i powiedzenia o rękach.

——————————————————————————————————————–

 

*** ZADANIE ROCZNE Przedszkola Samorządowego „Raj Psotników” na rok szkolny 2023/24 realizowane przez
grupy: Pszczółki, Tygryski i Żabki.

 Temat: „ROZWIJAMY DZIECIĘCE TALENTY”

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE

 • Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych talentów artystycznych.

CELE OGÓLNE:

 • pobudzanie wyobraźni dziecka oraz własnej inwencji twórczej z różnych dziedzin artystycznych,
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dziecka,
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno,
 • udział w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu oraz na scenie,
 • kształtowanie wyrażania siebie poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,
 • wzbogacanie słownictwa w kontakcie z literaturą,
 • rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej w kontakcie z muzyką oraz tańcem,
 • wdrażanie do swobodnego wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych.

DZIAŁANIA:

1.  Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji dziecięcej do podejmowania działań twórczych.
2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej przez dziecko:  

-kąciki plastyczne, teatralne, ekspozycje prac dzieci w salach oraz na wystawach przed przedszkolem, konkursy, udział w projektach ogólnopolskich, spotkania z różnymi artystami.

3. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

– koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, wyjścia kina, wystawy, nauka tańca.

4. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, akcjach o zasięgu ogólnopolskim.

Dziecko:

– uczestniczy w projekcie: Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”
– uczestniczy w tworzeniu kącika czytelniczego, kącika teatralnego oraz kącika plastycznego,
– potrafi korzystać z przedszkolnej biblioteczki, z rekwizytów w kąciku teatralnym i materiałów plastycznych,
– szanuje książki, dba o porządek w kącikach,
– przestrzega umów i zasad dotyczących korzystania z książek i zachowania się w bibliotece,
– uczestniczy w codziennym słuchaniu bajek, baśni, opowiadań, poezji…,
– bierze udział w przedstawieniach teatralnych, tańczy, recytuje wiersze,
– ogląda przedstawienia teatralne,
– ogląda grę na instrumentach muzycznych zaprezentowaną przez zaproszonych gości,
– aktywnie, pod nadzorem nauczyciela używa instrumentów perkusyjnych,
– aktywnie uczestniczy w warsztatach plastycznych.

Zadania ogólne Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
Zorganizowanie w sali kącika książki. Utworzenie w sali kącika książki: mała biblioteczka z „czytelnią”, do której przyniosły dzieci swoje książki; które również wybierane są do popołudniowej lektury. wrzesień – stworzenie kącika/ czytanie książek po obiedzie – cały rok  
  Wizyta w bibliotece miejskiej Określenie wspólnie z dziećmi umów i zasad dotyczących korzystania z książek
i zachowania się w bibliotece. 
październik  
Udział w przedstawieniu Przygotowanie i prezentacja krótkiego występu przez dzieci podczas uroczystości przedszkolnych – DEN, WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Występy bożonarodzeniowe, Występy z okazji Dnia Matki, itp. październik/ grudzień/ styczeń/luty maj  
Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literatury dziecięcej – rozpoczęcie projektu: 1 lub 2 Spotkania w kąciku książki w celu wysłuchania bajki, baśni, opowiadania, poezji. cały rok  
 Warsztaty plastyczne. Zajęcia realizowane w grupach. Poznanie różnych technik plastycznych, oglądanie przykładowych prac.  listopad  
Konkurs plastyczny. Stworzenie kartki świątecznej.  grudzień  
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Wyłonienie zwycięzców konkursu. Prezentacja nadesłanych prac. Wykonanie wystawy. grudzień  
  Warsztaty teatralne.   Poznawanie nowych środków artystycznego wyrazu – głos. Wykorzystanie własnego potencjału aktorskiego – ćwiczenia artykulacji i emisji głosu.  grudzień/styczeń  
Oglądanie przedstawień teatralnych/wyjścia do kina Oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu oraz na większej scenie. Wyjścia do kina. cały rok  
Nauka tańca. Aktywnie uczestniczenie w zajęciach tanecznych, poznanie nowych pozycji tanecznych, współdziałanie w grupie. cały rok  
Goście – artyści. Zapraszanie do przedszkola różnorodnych artystów, żeby zaprezentowali dzieciom swoje talenty, np. grę na instrumentach, umiejętności taneczne, umiejętności aktorskie. cały rok  
Wykonanie kukiełek. Stworzenie kukiełek – postaci z bajek – przez dzieci
z pomocą nauczyciela.
luty  
Zorganizowanie – „Kącika teatralnego”. Utworzenie kącika teatralnego: „scenka”. Wzbogacenie kącika w nowe pacynki, lalki, kukiełki. marzec  
„Razem możemy więcej” . Współdziałanie dziecka z rodzicem – udział w akcjach charytatywnych. cały rok  
 Bal Karnawałowy: „Królestwo bajki”. Stworzenie przez nauczycielki dekoracji sali, ozdób bajkowych; Przygotowanie bajkowych strojów dla dzieci przez rodziców.  styczeń/luty  
Kącik -„Nasza galeria”-systematyczne
i okazjonalne wystawy twórczości artystycznej dzieci.  
Prezentacja aktywności twórczej dzieci: wystawy, konkursy,
z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy z dziećmi, wystawy prac plastycznych dla rodziców w kąciku „Nasza galeria”.
cały rok  
Przedstawienie teatralne Obejrzenie spektaklu teatralnego w wykonaniu grupy działającej przy przedszkolu – „Mamuśki” styczeń / grudzień / maj (miesiąc do wyboru)  
Podsumowanie projektu czytelniczego Odebranie dyplomów za udział w projekcie. czerwiec  
Prowadzenie galerii na stronie internetowej przedszkola. Systematyczne umieszczanie zdjęć z aktualnych imprez, uroczystości i z życia przedszkola. cały rok  
Prowadzenie strony internetowej przedszkola.   Zamieszczanie aktualnych informacji z życia przedszkola:
zdjęć z wizyt gości specjalnych, wypraw do teatru, do kina, wystawy prac plastycznych itd.
cały rok  


——————————————————————————-

*** ZADANIE ROCZNE Przedszkola Samorządowego „Raj Psotników” na rok szkolny 2023/24 realizowane przez grupy:
Krasnale, Kubusie i Smerfy.

„Baśnie jako narzędzie innowacyjne w pedagogice:
Rola i wpływ na rozwój dzieci w wieku 5-6 lat”

„Baśnie, choć pełne fantastycznych wydarzeń i postaci, są dla dzieci lustrem rzeczywistości. To w nich odnajdują potwierdzenie swoich doświadczeń, lęków, marzeń. Baśnie uczą dzieci, że dobro zwycięża zło, pokazują różne oblicza miłości, uczyńczeń, odwagi i wytrwałości.”
~ Anonim

 

Choć autora tego cytatu jest nie znamy, wyraża on doskonale ideę, że baśnie, mimo swojego fantastycznego charakteru, odzwierciedlają wiele aspektów prawdziwego życia i pomagają dzieciom zrozumieć świat w bezpieczny i dostępny sposób.

 

Wprowadzenie:

Baśnie, od wieków przekazywane z pokolenia na pokolenie, są jednym
z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego, którego nieodłącznym aspektem jest edukacja i rozwój dzieci. Te magiczne i fascynujące historie, pełne postaci i zdarzeń
o specyficznym, symbolicznym znaczeniu, pełnią niezmiernie istotną rolę w kształtowaniu emocjonalnego, społecznego i intelektualnego rozwoju dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym.

Baśnie są nieodłącznym elementem dzieciństwa, który zasługuje na specjalne miejsce w edukacji przedszkolnej. Ze swoją bogatą symboliką, uniwersalnymi wartościami
i stymulacją wyobraźni, baśnie mogą służyć jako efektywne narzędzie pedagogiczne, szczególnie dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Niniejsze zadanie roczne zostało stworzone z myślą o wykorzystaniu baśni jako środka do rozwijania umiejętności językowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci. Celem jest nie tylko zapoznanie uczniów z klasyką literatury dla dzieci, ale przede wszystkim wykorzystanie baśni jako interaktywnej platformy do nauki i odkrywania świata.

Realizując zadanie skupimy się na różnych aspektach baśni – od analizy postaci i wydarzeń, przez rozumienie ukrytych znaczeń i symboliki, aż po twórcze prace, które zainspirują dzieci do własnej interpretacji i tworzenia historii. Dzieci będą miały okazję nie tylko słuchać baśni, ale także aktywnie uczestniczyć w ich tworzeniu i interpretacji, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na rozwój ich umiejętności komunikacyjnych, krytycznego myślenia
i kreatywności.

Zadanie to łączy tradycyjne baśnie z interaktywnymi metodami nauczania, ma na celu stworzenie bogatego, inspirującego i edukacyjnego doświadczenia dla dzieci w wieku 5-6 lat. Cieszymy się na możliwość wprowadzenia dzieci w magiczny świat baśni, który stanie się dla nich platformą do nauki i odkrywania świata.

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności językowych: Rozwijanie słownictwa, zdolności do słuchania i mówienia, a także rozumienia i interpretacji tekstów przez dzieci. Dzieci będą miały okazję do aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat baśni, co pozwoli im praktykować i rozwijać te umiejętności.
 2. Stymulowanie wyobraźni i kreatywności: Dzięki baśniom dzieci będą miały możliwość rozwijania swojej wyobraźni i kreatywności, tworząc własne wersje historii, rysując sceny z baśni lub wymyślając nowe zakończenia.
 3. Wprowadzenie do uniwersalnych wartości i norm społecznych: Baśnie są doskonałym narzędziem do nauczania dzieci o uniwersalnych wartościach, takich jak uczciwość, odwaga, empatia czy szacunek. Poprzez analizę postaci i ich działań, dzieci będą mogły zrozumieć i przyswoić te wartości.
 4. Rozwijanie umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia: Dzieci będą miały okazję do analizy baśni, identyfikowania głównych tematów, zrozumienia ukrytych znaczeń i nauki jak interpretować różne aspekty historii, co przyczyni się do rozwoju ich umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia.
 5. Kształtowanie miłości do czytania i literatury: Poprzez zaangażowanie dzieci
  w świat baśni, zadanie ma na celu wykształcenie miłości do czytania i literatury, promując nawyki uczenia się przez całe życie.
 6. Stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wyrażania emocji
  i myśli:
  Dzieci będą zachęcane do dzielenia się swoimi uczuciami i myślami na temat baśni, co pomoże im lepiej zrozumieć i wyrażać swoje emocje.

Przez realizację tych celów, zadanie oparte na baśniach ma na celu wszechstronne wsparcie rozwoju dzieci w wieku 5-6 lat, zarówno pod kątem umiejętności językowych, jak
i emocjonalnego oraz społecznego rozwoju.

Oczekiwane efekty realizacji zadania rocznego opartego na baśniach dla dzieci w wieku 5-6 lat:

 1. Rozwinięte umiejętności językowe: Dzieci będą posługiwać się bogatszym słownictwem, wykazywać większą pewność w wyrażaniu myśli i emocji, a także lepiej rozumieć przeczytane lub usłyszane teksty.
 2. Wzrost kreatywności i wyobraźni: Dzieci będą swobodniej wykorzystywać swoją wyobraźnię i kreatywność, co będzie widoczne zarówno podczas zajęć, jak i w innych aspektach ich codziennego życia.
 3. Zrozumienie i przyswojenie uniwersalnych wartości: Dzieci będą zdolne do identyfikacji i zastosowania uniwersalnych wartości i norm społecznych, które są przekazywane poprzez baśnie.
 4. Rozwinięte umiejętności analityczne i krytyczne: Dzieci będą umiały analizować
  i interpretować proste teksty, identyfikować kluczowe elementy historii i reflektować nad ukrytymi znaczeniami.
 5. Rozbudzona miłość do czytania i literatury: Dzieci będą wykazywały większe zainteresowanie czytaniem i literaturą, co przyczyni się do rozwoju nawyków związanych z uczeniem się przez całe życie.
 6. Zdolność do wyrażania emocji i myśli: Dzieci będą swobodniej mówić o swoich emocjach i myślach, co pomoże im w lepszym zrozumieniu siebie i innych.

Realizacja tych oczekiwanych efektów pomoże w wszechstronnym rozwoju dzieci w wieku 5-6 lat, przygotowując je do dalszej edukacji i codziennych wyzwań.

Metody i formy pracy z dziećmi w wieku 5-6 lat w przedszkolu, które mogą być stosowane w kontekście zadania rocznego opartego na baśniach:

 1. Czytanie i omawianie baśni: Jest to podstawowa metoda pracy, która pozwala na bezpośrednie zapoznanie dzieci z baśniami. Po przeczytaniu baśni, nauczyciel prowadzi dyskusję na temat historii, postaci, zdarzeń, moralności itp.
 2. Gry i zabawy dydaktyczne: Gry i zabawy związane z treścią baśni mogą pomóc
  w zrozumieniu i zapamiętaniu historii. Mogą to być gry roli, gry planszowe, łamigłówki czy quizy.
 3. Twórcze pisanie i rysowanie: Dzieci mogą być zachęcane do tworzenia własnych baśni, pisania listów do postaci z baśni, rysowania scen z baśni czy tworzenia komiksów na podstawie przeczytanych historii.
 4. Prace plastyczne: Dzieci mogą tworzyć maski, kukiełki lub modele postaci z baśni, co pozwoli im lepiej zrozumieć postaci i identyfikować się z nimi.
 5. Teatrzyk: Scenki na podstawie baśni to doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni, zdolności językowych i umiejętności społecznych dzieci. Dzieci mogą odgrywać role postaci z baśni lub tworzyć własne adaptacje historii.
 6. Muzyka i ruch: Pieśni, rytmy, taniec lub nawet proste instrumenty muzyczne mogą być wykorzystane do pomocy w interpretacji i ekspresji emocji związanych z baśnią.
 7. Zajęcia integracyjne: Dzieci mogą pracować nad projektami zespołowymi związanymi z baśniami, takimi jak tworzenie dużego plakatu lub przygotowanie przedstawienia dla rodziców.

Każda z tych metod i form pracy jest dostosowana do wieku i możliwości dzieci, a także do celów zadania, które obejmują rozwijanie umiejętności językowych, wyobraźni, kreatywności, umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci.

Plan realizacji zadania rocznego opartego na baśniach dla dzieci w wieku 5-6 lat,
z podziałem na poszczególne miesiące:

 

Wrzesień: „Czerwony Kapturek”

 • Czytanie baśni i omawianie jej treści.
 • Tworzenie ilustracji do baśni za pomocą różnych technik plastycznych.
 • Zabawy dramowe – odgrywanie scen z baśni.
 • Pieczenie ciasteczek w kształcie serduszek.

Październik: „Królewna Śnieżka”

 • Czytanie baśni i dyskusja na temat bohaterów i moralności historii.
 • Praca plastyczna Wielobarwne jabłko: Używając kawałków kolorowego papieru, dzieci mogą stworzyć wielobarwne jabłko – symbol z baśni.
 • Scena z baśni: Dzieci mogą stworzyć jedną z scen z baśni, np. może przedstawiać moment, w którym Królewna Śnieżka spotyka krasnoludki, albo moment, w którym Królewna gryzie zatrute jabłko.
 • Dzieci mogą stworzyć korony dla Królewny Śnieżki, używając kolorowego papieru, folii, błyszczyków itd.

Listopad: „Trzy świnki”

 • Czytanie baśni i omawianie jej morału.
 • Budowanie „domków” dla świnek z różnych materiałów – klocków, patyczków, kolorowych kartek.
 • Zabawa ruchowa: Zabawa w „Trzy świnki i wilk”, gdzie dzieci odgrywają rolę świnek budujących domki, a jedno z nich jest „wilkiem” próbującym je „zdmuchnąć”. Tworzenie własnej baśni o trzech świnkach.

Grudzień: „Królowa Śniegu”

 • Czytanie baśni i omawianie jej treści.
 • Tworzenie świątecznych dekoracji inspirowanych baśnią.
 • Tworzenie śnieżynki: Korzystając z białego papieru, dzieci mogą stworzyć unikalne śnieżynki, które symbolizują moc Królowej Śniegu. Dzieci mogą wycinać swoje własne wzory, co pozwoli im na rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności.
 • Maska Królowej Śniegu: Korzystając z kartonu, białego papieru, folii i błyszczących dodatków, dzieci mogą stworzyć maskę Królowej Śniegu. Można ją później wykorzystać podczas odgrywania scen z baśni.
 • Zabawa ruchowa: Zabawa w „Królową Śniegu”, gdzie jedno z dzieci jest „Królową Śniegu” próbującą „zamrozić” inne dzieci poprzez dotykanie ich.

Styczeń: „Brzydkie kaczątko”

 • Czytanie baśni i omawianie jej morału.
 • Tworzenie kaczątek z różnych materiałów (np. modeliny, plasteliny).
 • Zabawy dramowe – odgrywanie transformacji kaczątka w pięknego łabędzia.
 • Kolorowanka Kaczątka: Dzieci mogą pokolorować gotowy szablon kaczątka lub narysować swoje własne, wykorzystując kredki, flamastry lub farby.
 • Zabawa ruchowa: „Od kaczątka do łabędzia” Ta zabawa polega na naśladowaniu różnych sposobów poruszania się: najpierw jak kaczątko, potem jak łabędź. Na przykład, dzieci mogą najpierw skakać i „kwakać” jak kaczątko, a następnie elegancko poruszać się i „trąbić” jak łabędź.

Luty: „Kot w butach”

 • Czytanie baśni i dyskusja na temat bohaterów.
 • Zabawy dramowe – odgrywanie ról kotów.
 • Obchodzenie „Dnia Kota” z różnymi aktywnościami związanymi z baśnią.
 • Maska Kota: Dzieci mogą stworzyć maskę Kota w butach. Można do tego użyć kartonu, kolorowego papieru, błyszczących dodatków itp.
 • Zabawa ruchowa: Zabawa w „Kota w butach”, gdzie dzieci, podobnie jak kot, muszą przejść przez różne przeszkody, wykorzystując zręczność i spryt.

Marzec: „Pinokio”

 • Czytanie baśni i omawianie jej treści.
 • Zabawy dramowe – odgrywanie scen z baśni.
 • Ilustracja do baśni: Dzieci mogą stworzyć ilustrację do wybranej sceny z baśni. Mogą to zrobić za pomocą rysunku, malarstwa, kolażu czy innej techniki plastycznej.
 • Dyskusje na temat prawdy i kłamstwa na podstawie przesłania baśni.
 • Zabawa ruchowa: Zabawa w „Pinokia”, gdzie dzieci poruszają się jak marionetki,
  a jeden z uczniów jest „Gepetto” próbującym je kontrolować wydając im polecenia jak mają się poruszać.

Kwiecień: „Kopciuszek”

 • Czytanie baśni i dyskusja na temat bohaterów.
 • Tworzenie modeli zamek z baśni z różnych materiałów.
 • Zabawy dramowe – odgrywanie scen z baśni.
 • Przygotowanie i wystawianie krótkiego przedstawienia na podstawie baśni.
 • Dzieci mogą stworzyć własne „magiczne pantofelki” Kopciuszka. Mogą użyć do tego kolorowego papieru, folii, błyszczących naklejek, koralików, itp.
 • Zabawa ruchowa: „Bal Kopciuszka” Ta zabawa polega na symulowaniu balu, na którym Kopciuszek tańczy z księciem. Dzieci mogą nauczyć się prostego tańca, który będą tańczyć na przemian jako „Kopciuszek” i „książę”.

Maj: „Pszczółka Maja”

 • Czytanie baśni i dyskusja na temat bohaterów.
 • Tworzenie modeli pszczół i kwiatów z różnych materiałów.
 • Zabawy ruchowe – symulowanie lotu pszczół.
 • Obchodzenie „Dnia Pszczół” z różnymi aktywnościami związanymi z baśnią.

Czerwiec: „Kubuś Puchatek”

 • Czytanie baśni i omawianie jej treści.
 • Tworzenie maskotek Kubusia Puchatka i jego przyjaciół z różnych materiałów.
 • Zabawy dramowe – odgrywanie scen z baśni.
 • Zabawa ruchowa: Zabawa w „Poszukiwania miodu”, gdzie dzieci, jak Kubuś Puchatek, muszą znaleźć „słoiki z miodem” ukryte na terenie przedszkola/ placu zabaw.

Powtórzenie i przypomnienie sobie przez dzieci baśni, które były omawiane w ciągu roku szkolnego. Propozycje działań:

 

 1. Quiz

 Materiały: Kartki z pytaniami i odpowiedziami, dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy.

Przebieg:

 1. Powitanie dzieci i wyjaśnienie zasad quizu. Podział dzieci na trzy grupy zgodnie
  z nazwami: Smerfy, Krasnale, Kubusie.
 2. Każda grupa otrzymuje dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy. Nauczyciel czyta pytanie, a grupa, która najszybciej zadzwoni, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa, grupa zdobywa punkt.
 3. Nauczyciel kontynuuje quiz, czytając kolejne pytania i zapisując punkty dla każdej grupy.
 4. Na koniec quizu, nauczyciel podlicza punkty i ogłasza, która grupa wygrała quiz.
 5. Gratulacje dla wszystkich uczestników i krótki omówienie quizu.

Przykładowe pytania do quizu:

 1. „Kto był głównym bohaterem baśni, którą omówiliśmy we wrześniu?” (Odpowiedź: Czerwony Kapturek)
 2. „Jakie zwierzę był głównym bohaterem baśni z lutego?” (Odpowiedź: Kot)
 3. „Kto przemienił się w pięknego łabędzia?” (Odpowiedź: Brzydkie Kaczątko)
 4. „Kto miał magiczne pantofelki?” (Odpowiedź: Kopciuszek)
 5. „Kto mieszkał z siedmioma krasnoludkami?” (Odpowiedź: Królewna Śnieżka)
 6. „Kto uwielbiał miód?” (Odpowiedź: Kubuś Puchatek)
 7. „Który bohater był drewnianym chłopcem?” (Odpowiedź: Pinokio)

Podsumowanie konkursu i wręczenie każdemu uczestnikowi drobnego upominku.

 1. Wystawa baśniowych prac plastycznych

Ewaluacja zadania rocznego skupiającego się na baśniach dla dzieci w wieku
5-6 lat powinna obejmować różne aspekty, takie jak zaangażowanie dzieci, ich rozwój
i postępy oraz efektywność różnych metod i aktywności.

 1. Zaangażowanie dzieci: obserwując, czy dzieci są aktywne podczas różnych aktywności, czy wyrażają zainteresowanie baśniami i czy chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych, pracach plastycznych i dyskusjach.
 2. Rozwój i postępy dzieci: obserwując rozwój umiejętności dzieci, takich jak umiejętności językowe, kreatywność, zdolności motoryczne i społeczne. Można także sprawdzić, czy dzieci lepiej rozumieją i pamiętają baśnie, jak również czy rozwijają swoją empatię
  i zrozumienie różnych wartości i lekcji wynikających z baśni.
 3. Efektywność metod i aktywności: Nauczyciel może ocenić, które metody i aktywności były najbardziej efektywne w zainteresowaniu dzieci baśniami i rozwoju ich umiejętności. Na przykład, czy dzieci lepiej reagowały na zabawy ruchowe, prace plastyczne, czytanie baśni czy dyskusje? Czy niektóre baśnie były bardziej interesujące dla dzieci niż inne? Czy były jakieś problemy czy trudności, które należałoby poprawić w przyszłości?
 4. Feedback od dzieci: jest bardzo ważne, aby zrozumieć, co dzieci myślą o zadaniu. Można poprosić dzieci o opowiedzenie o swoich ulubionych baśniach, postaciach, aktywnościach itp., a także zapytać o rzeczy, które im się nie podobały. Może to pomóc nauczycielowi zrozumieć, co działało się dobrze, a co może wymagać poprawy lub modyfikacji.
 5. Feedback od rodziców: Rodzice mogą także dostarczyć cennych informacji o tym, jak zadanie wpływa na ich dzieci – czy dzieci mówią o baśniach w domu, czy robią postępy, itp.

Inne działania podejmowane podczas realizacji zadania rocznego:

 • Nauka piosenki „Czytanie na dywanie”.
 • Wyjście do biblioteki.
 • Włączenie rodziców w realizację zadania rocznego poprzez czytanie wybranej baśni.
 • Wykorzystanie teatrzyku kamishibai.

 


 

Skip to content