Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

Rozkład dnia

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci:

 • rozmowy indywidualne, nawiązywanie kontaktów z dorosłymi i rówieśnikami,
 • – kształtowanie odporności emocjonalnej w celu radzenia sobie w nowych sytuacjach,
 • – zabawy dowolne.

7.30 – 7.45

Przygotowanie do śniadania:

 • czynności porządkowe,
 • zabiegi higieniczne,
 • rozwijanie samodzielności.

7.45 – 8.00

Śniadanie – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole.

8.00 – 8.30

Zabawy w kole ze śpiewem, zabawy rytmiczno- ruchowe, czytanie literatury dziecięcej.

8.30 – 9.00

Rozchodzenie się dzieci do właściwych grup, schodzenie się dzieci 5-cio godzinnych:

 • zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka,
 • diagnozowanie zachowań i umiejętności dzieci,
 • wspomaganie rozwoju – praca z dziećmi zdolnymi oraz dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe.

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczycielkę w oparciu o podstawę programową:

 • rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata,
 • rozwijanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i
  dalszej edukacji.

10.00 – 11.45

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki:

 • zabawy zorganizowane i swobodne, gry sportowe,
 • obserwacje dzieci.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu:

 • czynności porządkowe,
 • zabiegi higieniczne, doskonalenie samodzielności.

12.00 – 12.30

Obiad – kulturalne zachowanie się przy stole.

12.30 – 12.45

Odpoczynek poobiedni – czytanie literatury, relaks przy muzyce.

12.45 – 13.30

Zabawy różnorodne: dydaktyczne, tematyczne.

13.30 – 15.30

Rozchodzenie się dzieci:

 • zabawy wg potrzeb dzieci,
 • wspieranie indywidualnego rozwoju.
Skip to content